سید علیرضا بطحایی

سید علیرضا بطحایی متولد ۸ فروردین ۱۳۶۸ و دانشجوی دکتری مهندسی صنایع در گرایش برنامه ریزی تولید پیشرفته می‌باشم. در حدود ۸ سال سابقه کار مشاوره تخصصی در زمینه مدیریت فرآیند، مدیریت استراتژیک و مدیریت پروژه را در شرکت‌های تولیدی، پخش، دارویی، حمل و نقل، نفت و پتروشیمی در کارنامه دارم و چند سالی است به عنوان ارزیاب جایزه تعالی بر مبنای مدل EFQM در صنایع مختلف مسئولیت ارزیابی را عهده دار می باشم. با توجه به تجارب و دانش تخصصی، از سال ۹۲ به صورت تخصصی، اقدام به آموزش مباحث مدیریت استراتژیک، مدیریت فرآیند و مدیریت پروژه در سازمان ها و موسسات آموزشی نموده ام.

Scroll to Top