محمدرضا مهرآزما

محمدرضا مهرآزما متولد فروردین‌ماه ۱٣۵۶ در شهر تهران. کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات شبکه‌های کامپیوتری دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات و با توجه به علاقه‌ای که به حوزه فناوری اطلاعات و بعد از آن امنیت اطلاعات داشته است فعالیت خود را در این حوزه از سال ٧۴ آغاز نموده است. همچنین ایشان از همان ابتدا به حوزه تدریس علاقه داشته و این حرفه را در کنار دیگر مهارت‌های خود ادامه داده است. ایشان دارای بیش از ۴۶ گواهی ملی و بین‌المللی در شاخه‌های مختلف فناوری اطلاعات و امنیت اطلاعات بوده و هم اکنون بعنوان مدرس‌، مشاور، سر ممیز و سر ارزیاب در حوزه‌های امنیت اطلاعات، مدیریت خدمات فناوری اطلاعات، حاکمیت فناوری اطلاعات و معماری سازمانی فعالیت دارد. همچنین ایشان بعنوان سرممیز بین‌المللی استانداردهای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO/IEC ٢٧٠٠۱ و مدیریت سیستم خدمات ISO/IEC ٢٠٠٠٠-۱ مشغول فعالیت می‌باشد.Scroll to Top