داریوش اسماعیلی

داریوش اسماعیلی ، دکترای مدیریت عالی کسب و کار ، کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک و کارشناس فناوری اطلاعات و امنیت. استاد دانشگاه و مشاور حوزه های تخصصی فاوا و توسعه کسب و کار دارنده مدارک و گواهینامه های : DBA,MBA,BSC,ISO٢٧٠٠۱ Lead Auditor,MCITP,CEH,ECSA,OSWE,OSCP,RHCSA,RHCE سابقه بیش از ٢٠ سال آموزش تخصصی و مشاوره علمی در وزارت علوم و موسسات آموزش عالی و شرکتهای خصوصی و سازمانهای دولتی.Scroll to Top