احمد عبدالوند

احمد عبدالوند هستم دارای کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی-گرایش مدیریت استراتژیک و در حوزه مدیریت راهبرد در سازمانهای بزرگ(هلدینگها، شرکتهای دولتی و خصوصی) و نیز سازمانهای کوچک(استارت آپ ها و شرکتهای دانش بنیان) مشاور و سمت های اجرایی داشته ام. با توجه به علاقه شخصی در استقرار نظامات مدیریت استراتژی، مدیریت تحول سازمانی، مدیریت پورتفولیو، مدیریت ریسک سازمانی، مسئولیت اجتماعی سازمانی فعالیت های زیادی انجام داده و حدود ۵ سال است که در حوزه های مذکور تدریس می نمایم.Scroll to Top