مدرسین فست آموز

احمد  عبدالوند

احمد عبدالوند

مدیریت استراتژیک و تحول سازمانی

امیر سهیل  سهرابی

امیر سهیل سهرابی

برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی

حمید  محمدی پور

حمید محمدی پور

بازاریابی و مشتری مداری

جعفر  عقربی

جعفر عقربی

سخت افزار و شبکه

کامران  فرهادی

کامران فرهادی

امنیت، فناوری اطلاعات و شبکه

محمود رضا  گودرزی

محمود رضا گودرزی

مذاکره، کارآفرینی و برندینگ

مصطفی لطفی

مصطفی لطفی

مدیریت پروژه

ندا کریمی

ندا کریمی

امنیت در شبکه های بانکی

رضا یقینی

رضا یقینی

مدیریت دانش و زبان خارجی

رضا دلفان

رضا دلفان

نرم افزار اکسل

ساسان  رستم نژاد

ساسان رستم نژاد

مدیریت دانش

المیرا اصغری

المیرا اصغری

معماری و طراحی داخلی

داریوش اسماعیلی

داریوش اسماعیلی

امنیت و فناوری اطلاعات و ارتباطات

سامی قناد

سامی قناد

امنیت و شبکه

محمدرضا مهرآزما

محمدرضا مهرآزما

امنیت اطلاعات، فناوری اطلاعات

سهیل محمودزاده

سهیل محمودزاده

بازار سرمایه و ارزیابی اقتصادی

سید علیرضا بطحایی

سید علیرضا بطحایی

برنامه ریزی استراتژیک و فرآیند کسب و کار

Scroll to Top