مدیریت زنجیره تامین (SCM)

توضیحات
تاریخ انتشار: ۱٣٩٧/٠۴/۱۴ | تاریخ بروزرسانی: ۱٣٩٧/٠۴/۱۴
 

تشدید صحنه رقابت جهانی در محیطی که به‌صورت دائم درحال تغییر است، ضرورت واکنش مناسب سازمان‌ها و شرکت‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی را دوچندان کرده است. سازمان‌های امروزی در عرصه ملی و جهانی برای کسب جایگاهی مناسب و حفظ آن نیازمند بهره‌گیری از الگوی مناسب همچون مدیریت زنجیره تامین در راستای تحقق مزیت رقابتی و انتظارات مشتریان هستند. مدیریت موثر زنجیره تامین از عوامل اصلی بقاست و بر افزایش انطباق‌پذیری و انعطاف‌پذیری شرکت‌ها تاکید دارد و دارای قابلیت واکنش و پاسخ سریع و اثر بخش به تغییرات بازار است. بر این اساس در این دوره به تشریح ابعاد و نحوه بکارگیری مفهوم مدیریت زنجیره تامین در سازمانهای تولیدی و خدمات پس از فروش با توجه به شرایط حاکم بر ایران برای شرکت کنندگان و مخاطبان دوره پرداخته خواهد شد.

پیش نیاز: آشنایی با مفاهیم خدمات پس از فروش

هیچ فایل ضمیمه ای برای این دوره وجود ندارد!

Scroll to Top