مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

مدرس دوره
 
 
 
 

٧ ساعت و ٣٧ دقیقه
توضیحات
تاریخ انتشار: ۱٣٩٧/٠۴/۱۴ | تاریخ بروزرسانی: ۱٣٩٧/٠۴/۱۴
 

مدیریت ارتباط با مشتری مفهومی است که تمامی واحدهای سازمان را در بر می گیرد. با پیاده سازی صحیح مفهوم CRM ضمن موفقیت بیشتر سازمان در وفادارسازی مشتریان موجود، واحدهای تبلیغات و بازاریابی کار راحتتری برای جذب مشتریان جدید خواهند داشت. شناسایی الگوی صحیح مشتری مداری و پیاده سازی گام به گام آن در سازمان، سبب می شود نرخ و هزینه جذب و توسعه مشتری به شکل شگفت انگیزی بهینه گردیده و ضمن افزایش رضایت مشتری، از پتانسیل او در جهت جذب مشتریان بالقوه به شکل مناسب تری بهره گرفته شود. واحد CRM در سازمانها مسئولیت های گوناگونی را بر عهده دارد که هدف نهایی همه آنها ایجاد رابطه اثربخش با مشتری و افزایش ارزش طول عمر مشتری به جهت افزایش سودآوری می باشد.

از جمله این مسئولیت ها، واحد رسیدگی به شکایات می باشد که با توجه به استاندارد ایزو 10002 می بایست ضمن ایجاد کانال مناسب جهت ابراز نارضایتی مشتریان، با بررسی سریع دلیل نارضایتی در جهت کسب مجدد رضایت مشتری تلاش نموده و نتیجه را از طریق کانال مورد نظر مشتری به سرعت گزارش دهد.

یکی دیگر از این مسئولیت ها نظرسنجی از مشتریان جهت بررسی وضع موجود و ایجاد تصویر درست از انتظارات مخاطبان سازمان می باشد. انتخاب صحیح پرسش ها و انجام نظرسنجی به شکل استاندارد در انتخاب مسیر صحیح استراتژی های مشتری مداری بسیار موثر است.

در این دوره تلاش می شود ضمن توضیح کامل مفاهیم مدیریت ارتباطات با مشتری، شیوه نامه اجرایی پیاده سازی آنها به شکل کاربردی توضیح داده شود تا شرکت کنندگان در دوره بتوانند در محیط های کاری در این زمینه فعالیت نمایند.

هیچ فایل ضمیمه ای برای این دوره وجود ندارد!

Scroll to Top