برنامه توسعه فردی (IDP)

توضیحات
تاریخ انتشار: ۱٣٩٧/٠۴/۱۴ | تاریخ بروزرسانی: ۱٣٩٧/٠۴/۱۴
 

"برنامه توسعه فردی" یك برنامه زمان‌بندی شده مكتوب برای برآورده شدن نیازهای حرفه ای افراد در جهت رشد و توسعه آنهاست. در این برنامه سعی می گردد تا انسان با توجه به توانائی‌ها و قابلیتهای خود، در راستای اهداف فردی و سازمانی خویش توسعه یابند و بین نیازهای توسعه فردی و وظایف شغلی خویش ارتباطی پویا برقرار كنند. برنامه ریزی توسعه فردی به عنوان یك «ابزار كاربردی» باعث رشد و ارتقای دانش و مهارت افراد میشود.

سازمان‌ها به وضوح از داشتن افرادی که دارای برنامه ریزی توسعه فردی هستند و فرصت هایی را برای توسعه و رشد در شغل فعلی خود دنبال می‌کنند، خرسند هستند و به آنها اهمیت بیشتری می‌دهند. این دوره، با الهام بخشی به شرکت‌کنندگان و ارائه یک چارچوب برای ایجاد آنچه که آنها از حرفه خود می‌خواهند و چگونگی ایجاد بهترین فرصت‌ها برای آموزش و توسعه، چه از سوی کارفرمای خود و چه از طریق اتکا به خودشان، فراهم کنند.

هیچ فایل ضمیمه ای برای این دوره وجود ندارد!

Scroll to Top