سامی قناد

تدریس، یکی از مهم ترین بخش های زندگی من بوده و هست. در طول سابقه ی کاری ده ساله ام در امنیت اطلاعات و تمام شش سالی که بیش از سه هزار ساعت تدریس کرده ام ،همیشه وظیفه ی خودم دونستم که به عنوان مدرس محیطی بسازم تا دانشجو مفاهیم رو درک کنه و بدون واهمه از قضاوت شدن، "هر" سوالی داشت بپرسه. این مهمترین اصل و اصلی ترین تفاوت سبک تدریس منه. درک مطلب با پرسیدن سوال. چرا؟ چون هر دانشجو منحصر به فرده، هر دانشجو از سطح و عمق دانش متفاوتی برخورداره، نقاط تاریک در دامنه ی دانش هر فرد، با فرد دیگر کاملا متفاته، پس چطور میشه انتظار داشت که مدرس مثل کتاب صوتی تدریس کنه و همه به یک سطح بهره مند شوند؟ مدرس، باید همراه باشد به نحوی که دانشجو بتواند با "شخصیت مدرس" ارتباط برقرار کند و در مرحله ی بعد، به یادگیری و درک مفاهیم و طرح پرسش بپردازد، چرا که هیچ یک از ما شنوده ی خوبی نیستیم، مگر از کسی که با او "ارتباط" برقرار کرده ایم. سلام، سامی قناد هستم، "همراه" شما در فست آموز.Scroll to Top