میلاد فتاحی

میلاد فتاحی متولد ۱۳۶۴ و فارغ التحصیل رشته مهندسی صنایع و کارشناس ارشد مدیریت اجرای هستم. باتوجه به علاقه بسیار زیاد به مباحث فروش و مهندسی فروش بیش از ۱۰ سال در این حوزه فعالیت کرده ام. باتوجه به علاقه شخصی در حوزه تدریس همواره از سنین جوانی در حوزه های مختلفی تدریس کرده و با توجه به رسالت زیبای آموزش و به منظور افزایش آگاهی صحیح و دانش تجربی و همچنین ارایه خدمات آموزشی در حوزه های مختلف و ایجاد یک پایگاه دانشی، پلتفرم فست آموز را با همکاری تیمی جوان راه اندازی کردیم.Scroll to Top