اصول و فنون مذاکره

توضیحات
تاریخ بروزرسانی: ۱٣٩٧/٠۵/٠٢
 

امروزه هر آنچه به ارتباط با خود، ديگران و دنيا بر مي گردد از شاهراه مذاكره مي گذرد. رويكرد ما با يك مذاكره خوب يا بد تعيين كننده تعاملات ما با دنيا خواهد بود. پُر بديهي ست كه مذاكره و نحوه ي انجام آن، نشان دهنده افق ديد، جايگاه، سطح انتظارات و خواسته ها و در نگاه كلي نگرش ما به تمامي مسايل خواهد بود. مذاكره طيف گسترده اي را از مذاكره با خود و ديگران، تا ايجاد روابط و قراردادهاي في ما بين فرهنگي، اجتماعي، سياسي داخلي و بين المللي در بر مي گيرد.
در اين درس ما سرفصل هاي مختلف و پركاربرد از جمله اصول و فنون مذاكره، تعريف مذاكره و انواع آن، اصطلاحات و تركيبات مرتبط با آن، ترفندهاي مذاكره، مذاكره هاي تجاري، بازاريابي، فروش، حقوقي، سهم خواهي، شراكت و مشاركت، جذب سرمايه، متقاعدسازي، اصول نگارش مكاتبات تجاري، نحوه ي تنظيم قرارداد، تفاهم نامه ها، توافق نامه ها و قراردادهاي داخلي، بين سازماني و بين المللي را خواهيم گفت.
اهداف:
مذاكره يك نياز است، اولين قدم براي شروع هر روز!.
انتظار مي رود با گذراندن اين دوره، فرد بتواند در مذاكره هاي با خود،ديگران و جامعه موفق تر شود و به صورت حرفه اي بتواند نماينده ي خوبي براي خود و تيمي كه از جانب آن ها براي مذاكره مي رود باشد تا منافع مد نظر را به خوبي با در نظر گرفتن مواضع تأمين نمايد.

هیچ فایل ضمیمه ای برای این دوره وجود ندارد!

Scroll to Top