آشنایی با الزامات PCI-DSS

مدرس دوره
 
 
 
 

٣٠ دقیقه
توضیحات
تاریخ بروزرسانی: ۱٣٩٧/٠۵/۱٠
 

امروزه نیاز دارندگان کارت های اعتباری به امنیت اطلاعاتشان به طور غیر قابل باوری افزایش یافته كه بازتاب این نیاز، در استاندارد های امنیتی داده های مربوط به حساب هاي پرداخت کارتی متبلور است. مشاهده اطلاعات حساس سرقت شده و در معرض خطر حدود 3 ميليون از كارت هاي اعتباري مردم كشورمان در روزهاي اخير در اينترنت، آشكارا نشان داد كه به كارگيري استانداردي مربوط به امنيت اطلاعات صنعت كارت هاي پرداخت، مانند PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) جهت حفاظت از داده هاي مشتريان، جداً ضروری بلکه چه بسا ناکافی هم بوده و ایمنی اطلاعات کارت های اعتباری باید خیلی بیشتر از آنچه كه در حال حاضر است، رعايت شود. 

PCI DSS مجموعه جامعي از قوانين است كه برای ارتقاء سیستم امنیتی داده های مربوط به صنعت كارت هاي پرداخت وضع گرديده و هدف آن، كمك جهت تسهيل روند اتخاذ تمهيدات امنيتي مربوط به داده هاي پايدار در يك جامعه جهاني است. اين استاندارد جامع، در واقع نوعی استاندارد امنیتی چند وجهی است که شامل نیازمندی هایی برای مدیریت امنیت، سیاست ها، رویه ها، معماری شبکه، طراحی نرم افزار و دیگر تمهیدات حفاظتی حساس بوده و کمک به بانك ها و مؤسسات مالي، جهت حفاظت از داده های مربوط به حساب های مشتریانشان را به عنوان هدف خود در نظر می گیرد.

هیچ فایل ضمیمه ای برای این دوره وجود ندارد!

Scroll to Top